Rodinný dům Kyšice

Rodinné domy

Fáze:
ARCHITEKTONICKÉ STUDIE

Umístění:
Kyšice u Plzně

Autor:
A. Vrabcová
Jan P. Vlček

Domeček klasického tvaru v klasické rostlé zástavbě původní české vesničky, to bylo primární zadání při Architektonické studii. Druhým faktorem při prvních rozhovorech byla možnost zvětšení domu v budoucnu, podkroví se k tomu přímo nabízelo, proto ač je dům nyní evidentně dvoupodlažní, bude druhé patro v podkroví využíváno až ve vzdálenější budoucnosti.

Architektonická studie v pdf

rd kysice 02
rd kysice 03
rd kysice 04