Interiér Základní školy Milovice - 1.etapa

Interiér Komerční

Fáze:
REALIZACE

Umístění:
Milovice

Autor:
A. Vrabcová
M. Kunc
Z. Hackl (grafika)

Projekt Základní školy v Milovicích je rozdělen do 4.etap., po dokončení všech etap se bude jednat o největší základní školu ve střední Evropě. V první etapě bylo nutné navrhnout celkový koncept designu, jelikož všechny další etapy byli pouze rozpracováním té původní koncepce. Chtěli jsme vytvořit nadčasový design, ve kterém se budou děti cítit dobře, který bude funkční a inspirativní.

Dominantním prostorem první etapy je jídelna, s výrazným osvětlením střešními okny a různou světlou výškou, bylo tak nutné celý design udržet ve světlé a jemné barevnosti.

Dominují dřevěné židle ve třech tonalitách, bílé stoly i stolní desky, laminová podlaha s dřevodekorem a černá na stěně u výdeje jídel. Právě na této stěně se objevuje motiv kreslených postaviček, který je v celé budově dotažen až do detailu např. orientačního systému.

Třídy prvního stupně musí splňovat veškeré normové požadavky na hlučnost, hygienu a používání dětmi s různou výškou. Proto je v celé škole navržen systém stavitelných stolů a celkem 6ti různých výšek židlí. To dohromady umožní diversifikaci všech výškových kategoriích jak na prvním tak na druhém stupni.

Výrazná barevnost tříd je doplněna celoplošnými fotografiemi, v případě kmenových tříd prvního stupně je to téma zvířat, na druhém stupni je to téma Evropským metropolí.

Poznámka:
Tato realizace byla navrhována ve spolupráci s Atelier Kunc Architects.

zs milovice 1etapa 02
zs milovice 1etapa 03
zs milovice 1etapa 04
zs milovice 1etapa 05
zs milovice 1etapa 06
zs milovice 1etapa 07
zs milovice 1etapa 08
zs milovice 1etapa 09
zs milovice 1etapa 10
zs milovice 1etapa 11
zs milovice 1etapa 12
zs milovice 1etapa 13